تبلیغات
متن و ترجمه ی آهنگ های One Direction - متن آهنگ Another World
متن و ترجمه ی آهنگ های One Direction
من دایرکشنر هستم و آهنگ های این گروه رو خودم ترجمه میکنم پس اگه کپی میکنید لطفا منبع رو بنویسید .

مرتبه
تاریخ : شنبه 28 مرداد 1391
متن و ترجمه ی آهنگ another world .
برای دیدن متن و ترجمه به ادامه مطلب برید !
کپی با ذکر منبع و نظــر !


"Another World"

[Liam]

It's not me, it's not you, there's a reason

این من نیستم ، تو نیستی ، یه دلیلی وجود داره

I'm just tryna' read the signals I'm receiving

من فقط دارم سعی میکنم آهنگ هایی و که دریافت میکنم بخونم

Just like a stone on fire, can you feel it?

مثل یه سنگ روی آتش ، میتونی احساسش کنی؟

I don't know about you girl but I believe it

من درباره ی تو نمیدونم اما اینو باور میکنم !

 

[Niall]

Words will be just words

کلمه ها فقط کلمه هستن

Till you bring them to life

تا وقتی که اونارو بیاری تو زندگیت !

 

[Harry]

I'll lift you up, I'll never stop

من بلندت مینم ، هرگز متوقف نمیشم

You know I'll take you to another world

میدونی تورو به یه جهان دیگه میبرم

I'll build you up, I'll never stop

من میسازمت ، هرگز متوقف نمیشم

You know I'll take you to another world

میدونی تو رو به یه جهان دیگه میبرم

[Zayn]

Everyday, in every way

هرروز و همه جا

Oh

 

[Harry]

I'll lift you up, I'll never stop

من بلندت میکنم و متوفقف نمیشم

You know I'll take you to another world

میدونی من تورو به یه جهان دیگه میبرم

 

[Zayn]

One for me, one for you, whatcha doing?

یکی واسه من ، یکی واسه تو ، چی کار میکنی ؟

Girl the music sounds so good when you're movin'

آهنگ وقتی خوبه که تو باهاش تکون بخوری (برقصی)

Let me take you higher, let me prove it

بزار بالاتر ببرمت ، بزار ثابتش کنم

'Cause, hey, hey, pretty girl, I believe it

چون .... هی دختر خوشگل من باورش دارم

[Niall]

Words will be just words

کلمه ها فقط کلمه ان

Till you bring them to life

ان تا وقتی که اونارو

 

 

[Harry]

I'll lift you up, I'll never stop

من بلندت مینم ، هرگز متوقف نمیشم

You know I'll take you to another world

میدونی تورو به یه جهان دیگه میبرم

I'll build you up, I'll never stop

من میسازمت ، هرگز متوقف نمیشم

You know I'll take you to another world

میدونی تو رو به یه جهان دیگه میبرم

[Zayn]

Everyday, in every way

هرروز و همه جا

Oh

 

[Harry]

I'll lift you up, I'll never stop

من بلندت میکنم و متوفقف نمیشم

You know I'll take you to another world

میدونی من تورو به یه جهان دیگه میبرم

[Louis]

Baby let me find out your secret

عزیزم بزار بفهمم رازت چیه

Just let me in and let me show you that I keep it

فقط بهم اجازه بده که بهت نشون بدم میتونم حفظش کنم (رازت رو)

Close to my heart jump in the deep end

به قلبم نزدیک شو و بپر توی قسمت عمیقش

Just let me in and let me show you what I'm meaning

بزار بیام تو(قلبت) و بهت نشون بدم منظورم چیه

[Harry]

I'll lift you up, I'll never stop

من بلندت مینم ، هرگز متوقف نمیشم

You know I'll take you to another world

میدونی تورو به یه جهان دیگه میبرم

I'll build you up, I'll never stop

من میسازمت ، هرگز متوقف نمیشم

You know I'll take you to another world

میدونی تو رو به یه جهان دیگه میبرم

[Zayn]

Everyday (everyday), in every way (in every way)

هرروز و همه جا

[Harry]

I'll lift you up, I'll never stop

من بلندت میکنم و متوقف نمیشم

You know I'll take you to another world

میدونی تورو به یه جهان دیگه میبرم

Take you to another world

میبرمت به یه جهان دیگه

[Zayn]

Oh yeah

You know I'll take you to another world

میدونی به یه جهان دیگه میبرت

[Liam]

I'll build you up, I'll never stop

میسازمت و متوقف نمیشم

You know I'll take you to another world

میدونی به یه جهان دیگه میبرمت

[Zayn]

Yeah

[Harry]

Take you to another world

به یه جهان دیگه میبمت

[Zayn]

I'll lift you up, I'll never stop

بلندت میکنم و هرگز متوقف نمیشم !طبقه بندی: سینگل ها / Singles، 
ارسال توسط شینا
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

خرید شارژ

خرید فیلم

خرید سریال